2016 © by Plywaj
2016 © by Plywaj
2016 © by Plywaj
O nas...
27 listopada 2009 roku mieszkańcy Kazanowa zainicjowali powołanie
stowarzyszenia, które 17 września 2012 roku zarejestrowano pod nazwą
Stowarzyszenie „Wspólnota Kazanowa”.

Wśród wielu ambitnych celów znalazły się:
- aktywizacja ludności wiejskiej,
- kultywowanie tradycji chrześcijańskich,
- poznawanie innych kultur,
- upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki na naszym terenie,
- promowanie ekologicznej żywności i produktów lokalnych,
- a także niesienie pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Naszymi staraniami przywrócona została tradycja dożynek parafialnych i organizowane są liczne wydarzenia upamiętniające lokalne święta patriotyczne z udziałem kombatantów, młodzieży oraz lokalnej społeczności.
Wielkim sukcesem jest nawiązanie stałej współpracy z Radomskim Bankiem Żywności w zakresie dystrybucji żywności wśród najbardziej potrzebujących. Pomagamy już około 1200 osobom, w tym niepełnosprawnym, niedołężnym, samotnym rodzicom oraz osobom o niskich dochodach. Do takiej pomocy sukcesywnie włączają się kolejne firmy,
które przekazują na ten cel swoje produkty.

Stowarzyszenie mieści się w budynku, dawnej tzw. "organistówki",
która wraz z całym siedliskiem została przekazana do użytkowania
przez proboszcza parafii Kazanów ks. Czesława Błaszczykiewicza.

Obiekty zostały wyremontowane i sukcesywnie są zagospodarowywane
na potrzeby Stowarzyszenia.


Lista darczyńców jest w zakładce
SPONSORZY.
Home
Kronika
Stowarzyszenie
Fotogaleria
Kontakt
Sponsorzy
Partnerzy