2016 © by Plywaj
Kronika
Odnowienie tradycji Dożynek Parafialnych w Kazanowie - 2011 rok

Dożynki czyli Święto Plonów to pradawny, słowiański zwyczaj podziękowania za plony organizowany po zakończeniu żniw.

Początki tego święta miały swoje korzenie jeszcze w czasach przedchrześcijańskich. Obrzęd był związany z kultem roślin i pierwotnym rolnictwem. Plemiona bałtyckie nazywały ten zwyczaj wyżynkami, obrzynkami, wieńcem, wieńcowym, okrężnym lub żniwniokiem.

Wg „Encyklopedii Staropolskiej” Zygmunta Glogera obecne dożynki to połączenie dwóch różnych świąt: okrężnego oraz dożynek. "Okrężne, biesiada rolnicza w jesieni po sprzątnięciu wszystkich zbiorów, czyli po „okrążeniu“ pól, skąd i nazwa okrężnego powstała. Okrężne tem się różni od dożynków, że dożynki oznaczają dożęcie oziminy i przyniesienie wieńca gospodarzowi z pola do domu. Okrężne zaś jest zabytkiem uczt jesiennych, znanych w przeszłości wielu narodom, wyprawianych po sprzątnięciu z pola wszystkich plonów. "

W czasach chrześcijańskich święto przeniesiono do Kościoła by dziękować Bogu za obfite plony i prosić o urodzaj na kolejny rok.

II wojna światowa nieco zmieniła charakter tego święta i upolityczniła je. Organizowano festyny ludowe, pochody z wieńcami i pieśniami.

Lata 80 XX wieku przywróciły ludowy charakter Dożynek. Dziś to święto rolników o dziękczynnym charakterze. Dożynki parafialne rozpoczynają się mszą poświęconą podziękowaniom za plony i poświęceniu wieńców oraz symbolicznych plonów. Następnie uroczystości mają charakter folklorystyczny.

Stowarzyszenie Wspólnota Kazanowa zainicjowało wznowienie organizacji Dożynek Parafialnych w Kazanowie. Dnia 4 września 2011 roku parafianie mieli okazję świętować wspólnie na terenie „Organistówki” obfitość plonów.

tekst: Karolina
foto: archiwum

Home
Kronika
Stowarzyszenie
Fotogaleria
Kontakt
Sponsorzy
Partnerzy